Dobrodošli

  • Pojektovanje

  • Sistem integracija

  • Sistem integracija

  • Veletrgovina el. materijalomER Project d.o.o. – sistem integracija, projektovanje, trgovina elektromaterijalom

Kompanija ER Project d.o.o. - Sarajevo koncipirana je da svojim korisnicima ponudi širok dijapazon usluga iz oblasti elektroenergetike. Naši klijenti su prvenstveno kompanije koje se bave izvođenjem elektro instalacija, zatim krajni korisnici u javnom, infrastrukturnom i industrijskom sektoru, kao i sva fizička i pravna lica koja imaju potrebu da električnu energiju iskoristite na najučinkovitiji način. ER Project d.o.o. je kompanija sa primarnim fokusom u polju sistem inženjeringa u oblasti elektroenergetike. Uz saradnju sa renomiranim proizvođačima elektro opreme, pružamo našim korisnicima niz usluga; od konsaltinga, zatim projektovanja elektroinstalacija jake i slabe struje, sistem integracije, do puštanja u rad opreme u nekoliko segmenata, kao što su kompenzacija reaktivne energije, sistemi besprekidnog napajana, te upravljanje elektromotornim pogonima.
  • abb
  • schrack
  • powerwalker
  • schneider