>

Portfolio

Septembar 2013

Pored odabira odgovarajućeg izolacionog transformatora, u neuzemljenim IT energetskim mrežama veoma je važan pravilan odabir i podešenje uređaja za kontrolu izolacije. Zajedno sa uređajima za signalizaciju kvara, pomenuti uređaji čine poseban sistem monitoringa koji se putem odabranog komunikacijskog protokola integriše u postojeći zaštitni i SCADA sistem objekta.

Cijenimo stručni doprinos firme ER Project pri realizaciji projekta izgradnje odjela za hemodijalizu u Foči gdje su aplicirana specifična rješenja firme ABB za primjenu u medicinskim okruženjima". Adnan Huduti, voditelj prodaje ABB Divizija niskonaponski proizvodi za BiH.


Oktobar 2013

Osvjetljenje vjerskih objekata korištenjem LED tehnologije postaje sve raširenije rješenje. Primarni razlozi su ušteda energije, jednostavno održavanje i dugovječnost. Međutim, prilikom kreiranja rješenja, potrebno je voditi računa o tipu LED trake, stepenu zaštite i dozvoljenim dužinama segmenata. U ovom slučaju, arhitekta je odbarao žuto svjetlo koje se uklapa u fasadu objekta.

Izuzetno smo zadovoljni opremom i rješenjima firme ER Project koja smo usvojili za iluminaciju džamije na Stupu". Nedžad Kahriman, direktor TIM-TSE.


Decembar 2013

Iskustvo sa rješenjima koja su primjenjena prilikom realizacije poslova u bolnici Foča bila su od velike koristi prilikom puštanja u rad znatno složenijeg sistema u kliničkom centru Koševo. Ukupno je pušteno u rad 25 kontrolnika izolacije.

Bilo je zadovoljstvo sarađivati sa firmom ER Project prilikom puštanja u rad multimetara i indikatora kvara za novi operacioni blok u kliničkom centru Koševo". Himzo Spahija, tehnički direktor El-Te 3.


Februar 2014

Veliki i složeni sistemi, kao što su telekomunikacijski centri, zahtjevaju iznimno pouzdano napajanje kvalitetnom električnom energijom u slučaju nestanka mrežnog npajanja. Početkom februara u novoj zgradi BH Telekoma pušten je u rad sistem besprekidnog napajanja, snage 2x120kVA, proizvođač Riello. UPS-ovi su postavljeni da rade u stalnoj redundanciji, sa ukupnom autonomijom 120 min. Korištene su baterije tehnologije AGM, sa životnim vijekom 15 godina.Posao je realizovan zajedničkim zalaganjem generalnog zastupnika Riello UPS-ova za ovo tržište, firme Gruppo 5, te ovlaštenog distributera za BiH, firme Dos Elektro d.o.o. Sarajevo.

Saradnja sa kompanijom ER Project omogućila nam je primjenu optimalnih tehničkih rješenja za sisteme besprekidnog napajanja - UPS - koje smo realizovali na objektu BH Telecom. Cijenimo kvalitet i način saradnje i namjeravamo sarađivati sa kompanijom ER Project i na budućim poslovima". Darko Marjanović, direktor prodaje Gruppo 5. Nihad Pehilj, direktor Dos Elektro.Više preporuka možete pogledati na mom LinkedIn profilu.