Veletrgovina elektro materijalo

Veletrgovina elektro materijalom. Prilikom izrade svih rješenja, od idejnih, proejktivnih, do puštanja sistema u rad, oslanjamo se na standardnu i sofisticiranu opremu renomiranih proizvođača elektro opreme i materijala, kao što su:
 

  • - Schneider Electric i ABB – segmenti upravljanja motornim pogonima, kontrolnici izolacije, sistemi zaštite, razvod    električne energije, kompenzacija reaktivne energije,
  • - Iskra – kondenzatorske baterije i automatski kontrolnici reaktivne energije,
  • - Schrack – računarske mreže, instalacioni materijal, rasvjetna tijela,
  • - Riello – sistemi besprekidnog napajanja (UPS).


Pored ovih kompanija, sarađujemo sa još nekoliko usko specijaliziranih proizvođača kablova, elektro opreme i rasvjetnih tijela, zatim kompanija koje se bave proizvodnjom alata nužnih za izvođenje svih vrsta elektro instalaterskih radova.