Sigurnosni sistemi i računarske mreže

Kada su u pitanju računarske mreže i sigurnosni sistemi, sarađujemo sa većim brojem proizvođača opreme

Računarske mreže:

Ovlašteni smo distributer za Federaciju BIH za sve navedene prozvođače:
– KE Line (komponente za kabliranje bakrom)
– Panduit (kablovi)
– Lande (Rack ormari i prateća oprema)
– Focab (optičko kabliranje)
– Fibrain (optičko kabliranje)

Sigurnosni sistemi:

Direktni smo partner firme Alarm Automatika za slijedeće sisteme:
– INIM (vatrodojava)
– DSC, Ajax (protuprovala),
– DVC (video nadzor i video interfoni)
– Cofem (detekcija CO)
– Fonestar (evakuacijsko i klasično ozvućenje)