Trenutno gledate Kompenzacija jalove energije

Kompenzacija jalove energije

ER Project je u martu realizovao projekat kompenzacije jalove energije za kompaniju Trasnportbeton – Kiseljak. Projekat je uključivao analizu potrošnje, kalkulaciju i odabir opreme, te izradu dva ormara automatske kompenazcije (170kVAr Kamenolom i 200kVAr Betonara) sa puštanjem sistema u rad. Na osnovu dosadašnje potrošnje, te budućih investicija, procjenjena uštede nakon realizacije projekta jeste oko 14.400 KM na godišnjem nivou, dok je povrat investicije manji od godinu dana. Zahvaljujemo partner firmi Demel i Transportbetonu na ukazanom povjerenju.

Komentariši